Pierwszy program

Na pierwszy program zaprezentowałem działanie pętli "for", ustawianie kodowania stringów oraz używanie komentarzy. Aby zobaczyć efekt na ekranie należy poniższy kod zapisać w pliku nazwa.py i w IDLE nacisnąć run albo przycisk F5. Niestety serwer na, którym stoi moja strona nie obsługuje skryptów CGI, dlatego musicie potestować to lokalnie u siebie na komputerze.

#-*- coding: utf-8 -*-
lista = ['witaj', u'świecie', '!']
for s in lista:         #pętle
print s

Należy pamiętać, aby podczas pisania kodu zachować wcięcia, ponieważ wcięcia odpowiadają za elementy blokowe i po wcięciach kompilator interpretuje poszczególne bloki programu. Sam program IDLE koloruje na różne kolory wiersze z różnymi wcięciami, aby odróżnić bloki programu.  Ważne jest także aby wcięcia były równe, czyli miały np. tyle samo spacji.

Odpalając powyższy program powinniśmy otrzymać:

Co tak naprawdę zrobił Nasz kod.

W pierwszej linijce podaliśmy kodowanie UTF-8. Jest to standardowe kodowanie, aby użyć unikalnych znaków z danego języka. Mając tak zdefiniowane kodowanie używając literki "u" określamy, które stringi mają być kodowane. Jeśli byśmy nie wpisali pierwszej linijki, to kompilator sam dopisałby jakieś kodowanie, które obsługuje literkę "ś". U mnie dopisywał (# -*- coding: cp1250 -*-) wystarczyło kliknąć edit my file.

W drugiej linijce deklarujemy tablicę trzech elementów, gdzie drugi element zakodowany jest w UTF-8.

Trzecia linia odpowiada za pętle "for". W Pythonie nie ma zwykłej pętli (iterowanej) "for" jest to podobna pętla do "for each" w innych językach obiektowych. Wystarczy podać tabele, a pętla sama wypisze wszystkie elementy. Jeśli nie chcemy przechodzić przez całą pętle należy skorzystać z pętli while. Trzecia linijka kończy się znakiem dwukropka ":", który otwiera blok. Za znakiem dwukropka występuje hash "#", który w Pythonie jest komentarzem.

W czwartej linijce zaczynamy od wcięcia. Widzimy, że edytor IDLE pokolorował automatycznie funkcję "print" na kolor fioletowy, ponieważ jest to blok należący do pętli "for".