Wstęp do J2EE

Jeśli chcesz się zabrać za ten język najpierw naucz się HTML i JavaScript. Nie jest to konieczne, ale szybciej nauczysz się J2EE znając już JS i HTML, niż kombinować na około.

J2EE (Enterprise Edition) jest platformą javy, którą można wykorzystać w rozwiązaniach sieciowych oraz własnych www. Głównie wykorzystuje się to do.

  • łączenia ze sobą oraz wdrażania komponentów
  • tworzenia komponentów implementujących logikę biznesową w tym komponentów obsługujących komunikację asynchroniczną (EJB)
  • obsługi komunikacji za pomocą komunikatów (JMS)
  • dostępu do danych za pomocą mapowania obiektowo relacyjnego (JPA)
  • zapewnienia transakcyjności operacji (JTA)
  • zapewnienia bezpieczeństwa
  • definiowania interfejsów użytkownika typu thin client (Servlet API, JSP, JSF)
  • obsługi technologii XML-owych oraz usług sieciowych (JAX-WS, JAX-RPC, JAXB, SAAJ, StAX)
  • wysyłania poczty (java mail)

Ja uczyłem się J2EE z książki "Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW" jest ona dostępna za 37zl w helione. Jeśli jesteś zielony w tym temacie, a używasz lub chciałbyś używać NetBeansa to polecam. W naprawdę łatwy sposób omawiane są podstawy tego języka. Jeśli miałeś już kontakt z tym językiem to nie jest to książka dla Ciebie.


Aby zacząć pracę z tym językiem należy skonfigurować Naszego Netbeans'a z jakimś serwerem obsługującym Jave EE. W naszym przypadku będzie to Tomcat, bo jest darmowy i pisane w nim aplikację można używać w komercyjnych rozwiązaniach. Można też skorzystać z Glasfish'a. Oczywiście, żeby zacząć pracę należy połączyć Netbeans'a z serwerem. Można dociągnąć oddzielnie Tomcat'a i Netbeansa i próbować szczęścia. Ale ja polecam odwiedzić http://netbeans.org/downloads/ i pobrać NetBeans 7 z Java EE i skonfigurowanym Tomcat i Glassfish. Klikając na link powinno odrazu pobrać tą wersję co ja mam. Instalacja jest prosta wciskamy Next i instalujemy obydwa serwery.

Gdy zainstalujecie prawidłowo NetBeans'a powinniście dostać coś takiego jak na poniższym obrazku. Narzędzia->Serwer