Struktura plików w Linuxie

Na starcie należy wspomnieć, że wszystko w Linuxie jest plikiem, nawet dane przesyłane przez porty szeregowe umiejscowione są w plikach. Idąc tym tokiem rozumowania, jeśli wszystko jest plikiem, to programowanie i obsługa linuxa ogranicza się do umiejętnego otwierania i zapisywania odpowiednich plików. Dlatego tak ważne jest poznanie struktury plikowej Linuxa. Ładny rysunek opisujący taką strukturę znalazłem na stronie http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/WDI2/unixteoria.html

Oczywiście jest to tylko przykładowe drzewo katalogów i w każdym systemie mogą znaleźć się inne katalogi takie jak Proc,sys itp. Najważniejsze z nich to:

bin, sbin: Są to programy wykonywalne, czyli takie które mają prawa dostępu ustawione na wykonywanie. Sbin to programy przeznaczone dla administratora.

lib: w tym katalogu znajdują się biblioteki C, a w katalogu /lib/modules znajdują się moduły jądra, czyli sterowniki ładowane w trakcie działania systemu.

etc: tu znajdują się wszystkie pliki konfiguracyjne systemu, czyli jeśli zainstalowaliśmy jakiś program, to jego plik konfiguracyjny najprawdopodobniej znajdzie się w tym katalogu i będzie się nazywał nazwa.conf. Konfiguracja takiego pliku odbywa się za pomocą zwykłego edytora tekstu.

usr: W tym katalogu można znaleźć pliki wykonywalne nie związane ze strukturą systemu, czyli obrazki, muzyka itp oraz programy instalowane przez użytkownika.

var: Jest to katalog w którym przechowywane są dane oraz informację związane z działaniem niektórych aplikacji. Można tu także znaleźć logi z róznych aplikacji.

dev: Jak dla mnie jest to najważniejszy katalog, ponieważ to tu znajdują się urządzenia peryferyjne takie takie jak RS232, oczywiście w postaci plików, do których mamy dostęp za pomocą zwykłego edytora tekstu.

proc,sys: Znajdują się tam wirtualne pliki, które dają informację o jądrze systemu itp.