Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
LCD Menu

Mając już oprogramowane diody i przyciski chcielibyśmy, aby nasze urządzenie stało się bardziej interaktywne. Do tego celu służą różnego typu wyświetlacze graficzne i alfanumeryczne. W tym artykule opiszę jak oprogramować standardowy wyświetlacz alfanumeryczny HD44780 dla zestawu ZL29ARM. Aby tego dokonać należy przełączyć zworkę JP3 z GRAPH na CHAR, a następnie włożyć nasz wyświetlacz w miejsce Dist1. Po takiej operacji nasz wyświetlacz będzie podłączony do PE0-10 jak to wynika z noty katalogowej naszego zestawu.

Oczywiście, żeby ułatwić sobie pracę ściągnąłem bibliotek dla danego typu wyświetlacza ze strony http://www.mikrokontroler.pl/content/STMCC . Bibliotek standardowych do tego typu wyświetlacza jest masa w internecie. Wystarczy tylko poszukać. Najlepiej ściągać materiały z helionu, albo marginesu dla książek, ponieważ z reguły mają niezłe komentarze. Oczywiście zachęcam do czytania książek, bo wtedy wiemy dużo więcej o samym sposobie działa danego urządzenia.

Przykład który zaprezentuje jest prostym menu. Wystarczy wgrać bibliotekę do katalogu głównego src i zaincludować ją tak jak to zaprezentowałem w kodzie. Jest to zmodyfikowany kod (dla naszego zestawu ZL29ARM) opisany w książce STM32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C. Autor zastosował sprytne rozwiązanie zmiany pinu GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_14, (BitAction) (1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_14))); Czytamy wartość pinu i odejmujemy ją od jedynki w taki sposób zawsze dostajemy wartość przeciwną.

Biblioteki można pobrać tu kliknij tu aby pobrać:

Autor tej biblioteki dał możliwość zapisywania własnych znaków do wyświetlacza, tak jak to można zauważyć na powyższym obrazku. Aby tego dokonać trzeba zapisać szesnastkowo, które bity mają zostać włączone podając 8 kolejnych liczby do tablicy. Czyli jeśli chcielibyśmy zrobić rysunek diabła należałoby wpisać takie liczby:

Każde następne liczby będą traktowane jako definicja następnego znaku tak jak to zaprezentowano w poniższym kodzie.

#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_flash.h>
#include "misc.h"
#include "lcd_hd44780_lib.h"

 const unsigned char znakiDodatkowe[32] = {0x0E,0x11,0x1B,0x11,0x11,0x0A,0x0E,0,  //alien
 0x0A,0x0E,0x11,0x1B,0x11,0x11,0x0A,0x0E,  //diabel
 0x0E,0x11,0x1B,0x11,0x11,0x0A,0x0E,0x0A,  //brodacz
 0x1F,0x0A,0x0A,0x04,0x0E,0x0E,0x1F,0}; //klepsydra
//enum bool {False=0, True=1};
void RCC_Config(void);
void GPIO_Config(void);
void NVIC_Config(void);


int main(void)
{

 //konfiguracja systemu
 RCC_Config();
 GPIO_Config();
 NVIC_Config();

 /*Tu nalezy umiescic ewentualne dalsze funkcje konfigurujace system*/


 LCD_Initialize();

 LCD_SetUserChar(1, 4, znakiDodatkowe);      //zarejestruj dodatkowe znaki
 LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);

 unsigned char znak=1;
 LCD_WriteTextXY(&znak,1,0);
 znak=2;
 LCD_WriteTextXY(&znak,2,0);
 znak=3;
 LCD_WriteTextXY(&znak,3,0);
 znak=4;
 LCD_WriteTextXY(&znak,4,0);

 while (1) {

 };
 return 0;
}

void NVIC_Config(void)
{
//Konfigurowanie kontrolera przerwan NVIC
#ifdef  VECT_TAB_RAM
 // Jezeli tablica wektorow w RAM, to ustaw jej adres na 0x20000000
 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  // VECT_TAB_FLASH
 // W przeciwnym wypadku ustaw na 0x08000000
 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
}

void RCC_Config(void)
{
 ErrorStatus HSEStartUpStatus;

 // Reset ustawien RCC
 RCC_DeInit();
 // Wlacz HSE
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
 // Czekaj za HSE bedzie gotowy
 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
 {
 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
 // zwloka dla pamieci Flash
 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
 // HCLK = SYSCLK
 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
 // PCLK2 = HCLK
 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
 // PCLK1 = HCLK/2
 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
 // PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_9);
 // Wlacz PLL
 RCC_PLLCmd(ENABLE);
 // Czekaj az PLL poprawnie sie uruchomi
 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
 // PLL bedzie zrodlem sygnalu zegarowego
 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
 // Czekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu
 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
 }
}


void GPIO_Config(void)
{
 //konfigurowanie portow GPIO
 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

 /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO E
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO C

}


Poniższy kod prezentuje proste menu, które wywołuje określona funkcję. W naszym przypadku jest to naprzemienne zgaszanie i zapalanie diody:

#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_flash.h>
#include "misc.h"
#include "lcd_hd44780_lib.h"
#include <stdio.h>


//enum bool {False=0, True=1};
void RCC_Config(void);
void GPIO_Config(void);
void NVIC_Config(void);
void Opcja1(void);
void Opcja2(void);
void Opcja3(void);


int main(void)
{
 volatile unsigned int i;
 unsigned int pozycja=1;
 unsigned char *menu[8] = {"Dioda 1\0","Dioda 2\0","buzze\0"};

 //konfiguracja systemu
 RCC_Config();
 GPIO_Config();
 NVIC_Config();
 /*Tu nalezy umiescic ewentualne dalsze funkcje konfigurujace system*/

 GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);
 LCD_Initialize();
 LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);

 LCD_WriteText("> \0");
 LCD_WriteText(menu[pozycja-1]);
 LCD_WriteText(" <\0");
 LCD_WriteTextXY(menu[pozycja-1+1],2,1);
 while (1) {
 if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_6) && (pozycja<3)) {
 pozycja++;
 LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);       //umieszczenie wyswietlania w tym miejscu usuwa problem "migotania" LCD
 LCD_WriteText("> \0");                 //poniewaz jest odswiwezane tylko wtedy, gdy jest zmiana pozycji, a nie bez przerwy
 LCD_WriteText(menu[pozycja-1]);
 LCD_WriteText(" <\0");
 if (pozycja<3){
 LCD_WriteTextXY(menu[pozycja-1+1],2,1);
 }
 }
 if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5) && (pozycja>1)) {
 pozycja--;
 LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);
 LCD_WriteText("> \0");
 LCD_WriteText(menu[pozycja-1]);
 LCD_WriteText(" <\0");
 if (pozycja<3){
 LCD_WriteTextXY(menu[pozycja-1+1],2,1);
 }
 }
 if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_9)){
 switch (pozycja){
 case 1: Opcja1(); break;
 case 2: Opcja2(); break;
 case 3: Opcja3(); break;
 default: Opcja1(); break;
 }
 }
 for (i=0; i<1000000ul; i++);
 };
 return 0;
}

void NVIC_Config(void)
{
//Konfigurowanie kontrolera przerwan NVIC
#ifdef  VECT_TAB_RAM
 // Jezeli tablica wektorow w RAM, to ustaw jej adres na 0x20000000
 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  // VECT_TAB_FLASH
 // W przeciwnym wypadku ustaw na 0x08000000
 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
}

void RCC_Config(void)
{
 ErrorStatus HSEStartUpStatus;

 // Reset ustawien RCC
 RCC_DeInit();
 // Wlacz HSE
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
 // Czekaj za HSE bedzie gotowy
 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
 {
 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
 // zwloka dla pamieci Flash
 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
 // HCLK = SYSCLK
 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
 // PCLK2 = HCLK
 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
 // PCLK1 = HCLK/2
 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
 // PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_9);
 // Wlacz PLL
 RCC_PLLCmd(ENABLE);
 // Czekaj az PLL poprawnie sie uruchomi
 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
 // PLL bedzie zrodlem sygnalu zegarowego
 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
 // Czekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu
 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
 }
}


void GPIO_Config(void)
{
 //konfigurowanie portow GPIO
 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

 /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO E
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO C


 /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO potrzebnych w programie*/
 //port B - diody LED
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);

 //port C - Joystick
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
}


void Opcja1(void){
 GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_14, (BitAction) (1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_14)));
}

void Opcja2(void){
 GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_15, (BitAction) (1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_15)));
}

void Opcja3(void){
 GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_13, (BitAction) (1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_13)));
}