Menu początkowe z przycisków

Aby stworzyć menu startowe wystarczy dodać kilka przycisków i je oskryptować. Należy w naszym projekcie otworzyć pliki main.xml, który znajduje się w re->lyaout i zmodyfikować go w następujacy sposób:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:orientation="vertical"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 >
<TextView  
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/glowny_tytul"
 />
<Button 
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/etykieta_kontynuacja"
 />
<Button 
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/etykieta_nowy"
 />
<Button 
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/etykieta_informacje"
 />
<Button 
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/etykieta_koniec"
 />
</LinearLayout>

Modyfikować ten plik możemy na dwa sposoby przy użyciu kodu tak jak powyżej albo przy użyciu graficznego interfejsu tak jak to jest zaprezentowane poniżej:

Sama modyfikacja odbywa się poprzez język XML, który opisywałem w innym dziale (Java), więc jeśli go nie rozumiecie, to odsyłam do tamtego działu. Ale jeśli znacie HTML, to zrozumienie innego języka znacznikowego nie powinno sprawiać problemu. W samym etykietach nie można używać polskich liter, dlatego wyświetlany tekst znajduje się w pliku strings.xml. Otwieramy go i modyfikujemy, można to robić za pomocą edytora lub takiego menu:

W tym momencie możemy przetestować nasz projekt naciskając ten zielony przycisk run. Jeśli wszystko poszło dobrze, to możemy zmienić kolor tła, orientację poziomą(aby przejść od niej trzeba wcisnąć ctr+f11) i wielkość czcionek dopisując takie linijki:

android:background="@color/tlo"

android:textSize="24.5sp"

Samo wybieranie warstwy graficznej przypomina język CSS, a składnia XML jest identyczna ze składnią HTML, więc wybieranie wyglądu aplikacji przypomina tworzenie strony WWW. Zmodyfikowany plik mani.xml powinnien wyglądać tak:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:background="@color/tlo"
 android:orientation="horizontal"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 android:padding="30dip"
 >
 <LinearLayout android:orientation="vertical"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:gravity="center"
 >
 <TextView  
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/glowny_tytul"
 android:gravity="center"
 android:textSize="24.5sp"
 />
 <Button 
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/etykieta_kontynuacja"
 />
 <Button 
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/etykieta_nowy"
 />
 <Button 
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/etykieta_informacje"
 />
 <Button 
 android:layout_width="fill_parent" 
 android:layout_height="wrap_content" 
 android:text="@string/etykieta_koniec"
 />
 </LinearLayout>
</LinearLayout>

Aby zmienić kolor tła należy dodać kolor w pliku strings.xml, czyli dodajemu color i wpisujemy:

name:tlo
value:#F45

Tak stworzony program powinien wyglądać tak: